Jeg er certificeret NADA-udøver fra NADA Danmark 2021

Som et supplement til min yogaundervisning har jeg valgt at tilbyde øreakupunktur, NADA.

NADA har en særlig beroligende effekt, som naturligt kan supplere zoneterapi, yogaundervisningen og/eller afspændingen. Du kan deltage på hold, hvor NADA indgår som hoved- eller delelement, og du kan booke en privat aftale, hvor du møder op, og alene får sat nåle i.

Priser: 0-150 kr. afhængigt af form.

Nålene opnår bedst effekt ved min. 45 min. og max. 90 min.

Praktisk info: Nålene er sterile engangsnåle, der sprittes af på både hænder og ører, mundbind bæres ved epidemier ol..

REAKTIONER UNDER BEHANDLINGTEKNIKKER, PUNKTER, INTERVALLER og METODE

Læs videre, og få svar på hvad NADA er herunder.

NADA-Yin er en stille afspænding kombineret med NADA, øreakupunktur.

NADA er, kort fortalt, 5 nåle i hvert øre. 
Nålene stimulerer medianer i kroppen, og bruges ofte for at lindre bl.a. angst, stress, PTSD og abstinenser. 

NADA fungerer som et supplement til anden behandling. Eks. medicinsk behandling, kropslig behandling, yoga eller andet. 

Sådan gør vi:
– Du ankommer og lægger dig behageligt
– Jeg sætter nålene i
– Du ligger med nålene i ca. 45 min. 
– Nålene fjernes

Før og undervejs får du serveret en kop te og lytter til stille musik.

NADA er et supplement til til afspændingen her i &yoga, og det kræver derfor ikke særlig beklædning eller udstyr. 

Tag gerne et tæppe med, så du kan sidde/ligge og putte med det. 🙂 

Book NADA HER


Hvornår bruger man NADA?

Hvad er NADA?

  • NADA er et enkelt og standardiseret øreakupunktur-program, som består af fem kinesiske ørepunkter i samspil med en strategi eller anden behandling.
  • NADA fungerer udmærket sammen med medicinsk og terapeutisk behandling.
  • Metoden betragtes som bivirkningsfri.
  • NADA er tænkt både som en hjælp i abstinensbehandling (f.eks. ved stoftrang og abstinenser) samt ved psykiske problemer som angst, søvnforstyrrelser, aggressioner, stress m.m.
  • NADA er en sikker metode og kan anvendes her og nu uden at kende til klientens problemer. Samtale er ikke en forudsætning.
  • NADA er beregnet til at fungere i et samspil med anden behandling. Selvom metoden kan bruges ved f.eks. akut angst, stoftrang eller uro, virker NADA bedst over et længere tidsrum sammen med andre metoder som f.eks. psykologisk bistand eller recovery-arbejde.
  • Gadebehandling af hjemløse i Ungarn (2012).    Dr. E. Ajandok har med sit team behandlet hjemløse og andre udsatte grupper siden 1986 og frem til sin død i 2020.Resultaterne af NADA skal derfor først og fremmest måles på de fremskridt klienten gør over tid. Og ikke kun på den stress-lindrende virkning, som de fleste oplever, medens man sidder med nålene.
  • NADA skal forstås som en metode, som gør anden behandling bedre.

Mere om NADA og oprindelse

NADA (National Acupuncture Dextoxification Association) blev dannet i 1985 for at udbrede NADA-metoden som en “non for profit treatment”. NADA er en non-verbal metode med focus på recovery, empowerment samt personlig udvikling, som øger udbyttet af de eksisterende tilbud og behandlingsmetoder. NADA skal derfor ikke betragtes som øreakupunktur i almindelig forstand, men som supplement til anden behandling.

NADA er et non verbalt standardprogram udviklet i 1974 af psykiater Michael Smith og medarbejdere på Lincoln Hospital i South Bronx New York. Metoden er et direkte resultat af borgerrettighedsgruppers ønske om indflydelse på egen behandling i begyndelsen af 1970´erne. Det er 50 år siden aktivisterne besatte Lincoln Hospital for at kræve medindflydelse. Læs mere om NADA´s  dramatiske begyndelse her. Det kan desuden anbefales at se Mia Donovans dokumentarfilm om samme emne.                                                                                                                                              

NADA er recovery samt empowerment og ikke en lægelig eller medicinsk behandling. I dag kan man sige, at NADA er en vigtig indsats for at bedre trivsel og mental sundhed.

NADA er som udgangspunkt en gruppebehandling.

NADA er et supplement til andre metoder og bør foregå inden disse, da eksempelvis samtaler, medicinsk behandling, coaching, mindfulness m.m. vil profitere af NADA.

Det er således vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk. NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.), fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner. Metoden kan bruges til at lindre alle typer abstinenser, men dette er kun en mindre del af NADA-metoden, hvorfor metoden er et supplement til den medicinske behandling på dette felt.

NADA er de samme fem akupunkturpunkter i begge ører over 45 min. med standard-nåle (ikke permanente nåle) i rolige omgivelser. Det er vigtigt, at man sidder i ro med nålene under forløbet. NADA er oprindeligt udviklet som en gruppebehandling, hvilket også giver de bedste resultater.

NADA-metoden rummer et meditativt element. Målet er, at klienten får kontakt til sig selv og egne ressourcer.

NADA er tænkt som støtte i et psyko-socialt recovery-forløb som regel af længere varighed.

NADA kan dog også anvendes til lindring her og nu ved f.eks. akut stress, abstinenser, angst eller søvnproblemer.

Filosofien i NADA er, at metoden kan gives af alle, hvor der er behov for det. Og til en pris hvor alle kan være med.

Michael Smith: “NADA er en samtale med sig selv”.

Kilde: NADA-Danmark – Find flere svar på, hvad NADA er.