Vilkår og betingelser

Generelle betingelser

 • Deltagelse i undervisning kan kun ske efter forudbetaling via hjemmeside eller tilsendt link. Kunden skal booke sin plads via hjemmeside.
 • Al deltagelse skal bookes forud for at kunne deltage i timerne.
 • &yoga er ikke ansvarlig for kundens internetforbindelse, og returnerer ikke pengene, hvis kundens forbindelse svigter eller er ustabil.
 • Timer bookes minimum 1 time før undervisning.
 • Undervisningen starter præcis. Ved for sent fremmøde gives pengene ikke retur, og der tilbydes ikke erstatningstimer.
 • Kunden er selv, ved stream, ansvarlig for at placeringen til udøvelse af yoga er forsvarlig. Eventuelle skader kunden måtte pådrage sig i forbindelse med udøvelse af yoga er kundens eget ansvar.
 • Aflysning fra kundens side skal ske senest 3 timer inden undervisningens start. Ved for sen aflysning returneres ikke klip eller gebyr for deltagelse.
 • Aflysning fra &yoga side giver kunden ret til en erstatningstime, hvis kunden benytter klippekort, deltager i yogaforløb eller har købt 1 enkelt time. Eller pengene retur.

Handelsbetingelser

Abonnement

 • Ved køb af månedsabonnement, trækkes kunden hver måned.
 • Der tages forbehold for prisændringer for løbende abonnementer. Det vil blive varslet i god tid før ændringerne træder i kraft.
 • Børn og unge under 18 år må ikke på egen hånd tegne abonnement.
 • Studierabat opnåes ved fremsendelse af dokumentation for aktivt studie ved ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse – link til køb vil derefter sendes til kunden.
 • Ved køb af tilbud kan være særlige bindinger: eks. tilbud Jan. 2023. Tilbud på abonnement binder for 3 betalinger.

Fortrydelse af køb af månedsabonnement

 • Fristen for fortrydelse er 1 dag. Dette for at undgå misbrug af abonnement.

Opsigelse af abonnement

 • Kunden kan opsige sit abonnement uden binding med en måneds varsel. Opsigelse anbefales at ske skriftligt til info@ogyoga.dk. (Eks: Jens har abonnement, der løber med periode på et 30 dages interval. Jens har senest betalt for abonnement d. 20. august. i dag er d. 23. august. Jens skriver og ønsker at opsige abonnement. Jens betaler således den næstekommende betaling i september, og har adgang til ubegrænset undervisning indtil den betale periode er udløbet i oktober.)

Pause af abonnement

 • Du kan pausere dit abonnement i op til 3 måneder. Pausen gælder fra datoen, hvor beskeden om pausen er modtaget. Ved pausens start betales et gebyr på 250,-. (du modtager et betalingslink) Ved opsigelse under pausen, ophører pausen, og almindelige vilkår for opsigelse vil gælde. 

Dit abonnement vil blive aktiveret, når den aftalte perode er udløbet, dog max. 3 måneder fra den dato, din anmodning om pause blev modtaget. 

Du kan til enhver tid afbryde din pause, og vende tilbage til normalt abonnement. Lad mig gerne få det skriftligt. Dit indbetalte gebyr refunderes ikke ved fortrydelse af pausering eller afkortning af pausering. Ej heller hvis du vælger at opsige dit abonnement under eller efter pause. 

 NB. Når du har sat dit abonnement på pause, har du altså heller ikke mulighed for at logge ind og streame fra arkivet.

Køb af enkelttime

 • Kunden har selv ansvaret for fremmøde til undervisningen. Ved udeblivelse eller for sent fremmøde returneres pengene ikke.
 • Ved aflysning fra &yogas side kan kunden deltage på et andet hold, hvis kunden ønsker dette.

Forløb – eks. Efterfødselsyoga

 • NB. Forløbet gennemføres kun ved min. 4 deltagere. ved aflysning returneres dit indbetalte beløb. 
 • Det indbetalte beløb er bindende fra betalingstidspunkt, og dækker alle undervisningsgange. Beløbet eller dele af det returneres ikke ved aflysning fra kursistens side. Ved aflysning fra &yogas side vil &yoga tilbyde en en erstatningsgang for det tabte. 

Pris- og produktændringer

 • Skemaændringer kan ske løbende. Ændringer adviseres per mail.
 • Ændringer af produkter og priser kan forkomme. Abonnenter vil naturligvis blive orienteret.

Privatliv – GDPR – EasyMe Booking

 • Alle personlige oplysninger om kunder behandles fortroligt, og opbevares i vores bookingsystem EasyMe.
 • Alle mails i forbindelse med booking fra &yoga til kunden, og retur, er krypterede og sendes via EasyMe’s mailsystem.
 • Mails sendt via hjemmeside til info@ogyoga.dk er ikke omfattet af samme kryptering.

Musik til timerne

 • Vi elsker musik og kunstnere. Derfor bruger vi gerne musik til timerne.
 • Dog bruger vi KODA-fri musik som underlægning i timer med musik.
 • Du kan naturligvis også afspille dine egne playlister, når instruktøren ikke har sat musik på.